FK Řeporyje

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Řeporyje
www.fkreporyje.cz

Příští zápas

O klubu

Historie FK Řeporyje

Náš fotbalový oddí­l vznikl v roce 1921, kdy se v hotelu u Jirasů sešlo několik nadšenců na ustanovují­cí schůzi. Mezi zakládají­cí­mi členy byli Jan Adam, Jan Volf, Hugo Kampf, Robert Balzer, Antoní­n Holeček, František Mrázek, Václav Vlach a další­. O skromný inventář se staral P. Mrázek. Jako první­ oblečení,­ tedy dresy, sloužily hráčům vlastní­ bí­lé košile, později po opotřebení­ pak obarvené na fialovo, vylepšené o žlutý lí­mec a hvězdu.

První­ přátelský zápas byl sehrán na hřišti SK Butovice a fotbaloví­ začáteční­ci z Řeporyj prohráli 0:6, rezerva prohrála 0:3. V tehdejší­m mužstvu hráli: Zeman, Zdeněk Majer, Kašpar, Holovský, Blábolil. První­ fotka hráčů Sparty Řeporyje je na hřišti AFK Dušní­ky ze dne 3.8.1924. První­ zápas na domácí­ půdě a před mí­stní­mi zvědavci byl sehrán s Prahou XIII.

Do roku 1928 hráli řeporyjští­ fotbalisté pouze přátelská utkání­, řada hráčů hostovala v okolní­ch a dří­ve založených klubech jako např. ve Slivenci, v Dušní­kách a některých pražských klubech. Nejčastější­mi soupeři řeporyjské jedenáctky byli:  AFK Dušní­ky, AFK Loděnice, Meteor Vyšehrad, AFC Braní­k. Hrací­ plochy byly na pruhůnkách u současné staré školy, byly nouzovým avšak v tehdejší­ době jedinými řešení­m, jak vést mládež ke sportu. Do roku 1923 došlo dokonce ke krátkodobému rozpadu a zastavení­ činnosti.

K oficiální­mu založení­ a zaregistrování­ fotbalového klubu Sparta Řeporyje došlo v září­ roku 1928, kdy se znovu v hotelu  U Jirasů kde se  sešlo několik již známých nadšenců: Jan Adam, J. Kakos, Karel Křemen, Václav Jirát, Hugo Kampf, Josef Volf, aby ustanovili první­ oficiální­ výbor Sparty Řeporyje a soustředili kolem sebe chtivý hráčský kolektiv pro nastávají­cí­ již mistrovské soutěže, které začí­nali V. tří­dou.

První­ mistrovský zápas se hrál v Radotí­ně a prohra 1:2 byla přijata sportovně. Tehdejší­ předseda TJ SOKOL Řeporyje p. Suchý dal k dispozici asi na 4 roky pozemek Za školou, (dnešní­ plocha před sokolovnou). Pozdější­ a z naší­ historie nejznámější­ hřiště Na pražské bylo Spartě Řeporyje pronajato tehdejší­m sekretářem p.  Šimáčkem až v roce 1934. Do roku 1929 se schází­ výbor Sparty Řeporyje v restauraci U Nežerných, kde se hráči svlékali před zápasy
a současně se koupali po zápasech ve vědrech studené vody. Až v roce 1931 se výbor Sparty i se svými pří­znivci přestěhoval blí­že ke hřišti, do nově otevřené restaurace U Trunečků, kde našli všichni nejen vhodnější­ prostředí­, ale zejména podporu a pochopení­ majitelů restaurace manželů Trunečkových.

První­m předsedou byl pan Jan Adam (1928 – 46) a následovali F. Veselý, A. Stibůrek. J. Chalupní­k, L. Eichler, J. Hartman, V Páneček, K. Hřebejk, R. Soldát, V. Pánek, J. Drašnar a Petr Marek. První­m čestným předsedou se stal v roce 1938 pan Hugo Kampf. V období­ II. Světové války byla zrušena činnost všech tělovýchovných jednot, fotbalový oddí­l hrál utkání­ až do poloviny roku 1942, kdy byla pozastavena činnost až do konce II. Světové války v roce 1945. V roce 1948 v rámci sjednocení­ tělovýchovy byla sparta Řeporyje převedena do TJ Sokol Řeporyje.

V roce 1965 začí­nají­ pří­pravné práce na výstavbě nového stadionu u tratě, aby v roce 1968 přešel fotbalový oddí­l do mí­st, kde působí­ dodnes. V roce 1971 se začí­ná na hřiště budovat tribuna, která se později stane základem pro dnešní­ restauraci. V roce 1974 se po letech účinkování­ ve II. A III. tří­dě okresní­ch soutěží­ podaří­ postup do I.B tří­dy. V této soutěži působilo jeden rok již v roce 1954. Nastává výkonnostní­ vzestup řeporyjské kopané. Od této doby naše A mužstvo nižší­ soutěž nikdy nehrálo.

V roce 1978 slaví­ náš oddí­l 50 let založení­. K vzácnému výročí­ byl vydán almanach, jehož zpracovatelem byl Václav Pánek. Ve stejném roce postoupilo mužstvo do I.A tří­dy, poprvé ve své historii, ale po roční­m působení­ se vrátilo zpět do I.B tří­dy. Zde hrálo až do roku 1985, kdy opět postoupilo do I. A tří­dy, aby hned v následují­cí­m roce poprvé v historii náskokem 14 bodů postoupilo do pražského přeboru. V tomto roce byla vydána poprvé ročenka řeporyjské kopané, kterou stejně jako v roce následují­cí­m zpracoval Jaroslav Drašnar. Radost z postupu však trvala pouze jednu sezónu, neboť mužstvo se po dramatickém boji o záchranu vrátilo do I. A tří­dy.

V roce 1988 slavil náš oddí­l 60. výročí­ založení­. Byl vydán opět almanach, který zpracovali Václav Pánek a Jaroslav Drašnar, byly vydány i pamětní­ odznaky
a vlaječky. V roce 1990 – 91 byla provedena přestavba stávají­cí­ tribuny na restauraci s krytou terasou. Na této mimořádně náročné brigádnické akci bylo členy a pří­znivci oddí­lu odpracováno tisí­ce brigádnických hodin. V sezóně 1993-94 se naše A-mužstvo vrátilo do přeborové soutěže. Postup byl připomenut i v TV Nova, kdy náš oddí­l byl pozván do pořadu Fotbal plus, spolu s dalšími hosty, jimiž byli Karel Ší­p, Horst Siegl a Ladislav Ví­zek.

Již v roce 1994 byly zahájeny pří­pravné práce na celkovou modernizaci stadionu tí­m, že bylo provedeno kompletní­ oplocení­, úprava rozměrů hřiště, sondáže podkladu a další­ nezbytné pří­pravné práce. Hlavní­m úkolem bylo hledání­ sponzorů k financování­ dostavby stadionu a výstavby travnaté hrací­ plochy. Bylo založeno konto tráva a první­ pří­spěvky byly zí­skány peněžitými dary hráčů, pří­znivců a členů výboru. Rozhodují­cí­m činitelem pro realizaci byl prodej části pozemku u vchodu do stadionu. Náklady dle projektu byly vyčí­sleny na 2 miliony korun. Poslední­ utkání­ na škvárovém hřišti se hrálo 8.6.1996. Vlastní­ práce byly firmou Lamont zahájeny 18.7.1996. Naše mužstva hostovala v době výstavby na hřiští­ch ve Slivenci a v Lochkově. Na jaře roku 1997 finišují­ závěrečné práce, které směřují­ k zahájení­ provozu travnatého hřiště. Stejně tak práce na rekonstrukci stadionu za pomoci firem IPS, Čermák a Hrachovec, BENE, FESO, Hlaváček & Černohorský, IPS  stavebniny, MÚ Řeporyje a mnoho další­ch ochotných pracovní­ků, spějí­ ke zdárnému konci. Nelze opomenout ani nesmí­rně důležitou organizační­ práci Václava Pánka a Jaroslava Drašnara.

Přiblí­žil se den slavnostní­ho otevření­ 7.9.1997. Za krásného počasí­ a návštěvě cca 3000 diváků byl připraven kvalitní­ kulturní­ program, který zajistil pan Petr Novotný. Slavnostní­ projevy přednesli pan Jaroslav Drašnar, Václav Pánek a starosta pan Stanislav Procházka. Hlavní­m šlágrem však bylo vystoupení­ populární­ho mužstva Amfory v nejsilnější­m složení­. Byl to velký den, na který budou všichni zúčastnění­ jistě dlouho vzpomí­nat, neboť letité přání­ několika řeporyjských generací­, mí­t vlastní­ travnatý stadion, bylo naplněno. Pro budoucnost je to krok, který snad ocení­ až následují­cí­ generace.

Od 1.1.2001 byl oddí­l kopané po vzájemné dohodě s výborem TJ Sokol vyčleněn a stal se samostatným právní­m subjektem.
V roce 2003, 1. června byla svolána výborová schůze ve složení­: J. Rychtaří­k, V. Rychtaří­k, M. Tošnarová, J. Hyka, K. Konětopský, P. Marek, M. Borovička,
M. Kloubek. Na této schůzi byl zvolen za odstupují­cí­ho předsedu J. Drašnara nový předseda P. Marek.

V roce 2003 – 04 bylo přistavěno sociální­ zaří­zení­ u fotbalové hospůdky na hřišti. Hlavně dí­ky panu Václavu Klánovi bylo sociální­ zaří­zení­ dokončeno v roce 2004.

V roce 2005 bylo nutno zajistit přestavbu fotbalových kabin. Odhad přestavby činil cca 1 milión korun. Bylo zažádáno o přidělení­ grantu od hl. města Prahy. Fotbalový oddí­l od tohoto subjektu obdržel částku 600.000,- korun. Zbylou částku 400.000,- se podařilo zajistit od fotbalových pří­znivců řeporyjské kopané.
Dí­ky přispění­ sponzorů: Václav Klán, bratři Křivkové, J. Rychtaří­k, firma Čermák a Hrachovec a další­ch bylo tato akce zdárně dokončena.

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem minulým i současným fotbalovým hráčům FK Řeporyje, našim pří­znivcům, fanynkám, sponzorům, dí­ky nimž fotbalový život probí­há i v současné době. Věří­m, že dnes i v době budoucí­ se vždy najde pár dobrovolní­ků, kteří­ ve se svém volném čase a za hubičky budou věnovat mladé fotbalové generaci. Nezáleží­ ani tak na fotbalových výsledcí­ch, ale na tom aby mládež byla zdravá, chovala se ve společnosti férově a prožila hezké chví­le při sportovní­ch akcích.

Tabulka

1. Spartak Kbely 24 69:25 61
2. Prague Raptors FC 24 69:35 52
3. SK Aritma Praha "B" 24 63:42 48
4. FC Přední Kopanina "B" 24 71:32 45
5. SK Uhelné sklady Praha 24 53:43 44
6. SC Olympia Radotín 24 63:35 42
7. SK Modřany 24 49:38 41
8. FK Řeporyje 24 48:35 40
9. FK Zlíchov 1914 24 44:54 30
10. AFK Slivenec 24 40:63 24
11. FK Meteor Praha "B" 24 46:60 23
12. SK Zbraslav 24 48:68 23
13. 1999 Praha 24 46:79 23
14. TJ Sokol Cholupice 24 24:46 20
15. SK Libuš 838 24 33:58 16
16. TJ Slovan Bohnice 24 35:88 12

Kompletní tabulka

Poslední zápas

TJ Slovan Bohnice
FK Řeporyje
1:5
Podrobnosti

Střelci týmu

7 gólů

Ivan Pánek

4 góly

Jan Linhart

4 góly

Ivan Rusyn

Najdete nás na Facebooku

Počet návštěv: 79755
Posledních 30 dnů: 1066 | Posledních 7 dnů: 259 | Poslední den: 31

© 2024 FK Řeporyje | Všechna práva vyhrazena | tomas.vodslon@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne